Huisstijl Liesker

Ontwerp van een logo en huisstijl voor Liesker Taxaties.