Stroom, Healthy Urban Quarter in Utrecht.

Stroom is een ontwerp voor Healthy Urban Quarter in Utrecht van het consortium van MRP, Dietz, Hines en KCAP voor het prijsvraagtraject

Ze stelde ons de vraag “Hoe leggen we in 1 zin uit waarom Utrecht zaken met ons moet doen als er wel 100 belangrijke koopargumenten zijn?”

Het antwoord hierop lees je terug op de omslag van het bidboek. “Stroom zet de toekomst in beweging”.

In het ontwerp van dit bidboek heb ik direct willen laten zien/voelen met welke intentie het project ontwikkeld zou gaan worden. Letter geef ik een doorkijkje in het project STROOM. Het lijnenspel varieert keer op keer in beweging en kleur. We laden het STROOM telkens vanuit een andere perpectief. Vandaar ik ervoor gekozen heb door het hele boek telkens een andere aspect van STROOM te belichten. STROOM geeft, STROOM raakt, STROOM leeft etc. in combinatie met een testimonium van toekomstige bewoners of geïnteresseerde zijn dat geen loze kreten.